Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

971299
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
163
1094
969113
669
3908
971299

Your IP: 34.204.198.244
Server Time: 2020-07-04 15:58:05

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา

   
 

นางจินตนา  วรรณโพธิ์กลาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารสถานศึกษา
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
 

   

นางสาวกฤติกานต์  ศรีอินทร์อ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  นางนิภารัตน์  โพธิ์กุดศรี
นักวิชาการปฏิบัติการ
   
  นางนภาวรรณ  พรมรุกขชาติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
  บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 
 

นางสุพัตรา เหลือหลาย

ครู (คศ. ๑)

รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พนมรุ้ง

 

นางสาวอารดา เบญจศาสตร์

ครู (คศ. ๑)

นางสุภิดา พรมรุกขชาติ

ครู (คศ. ๑)

นางวัลภา อนุพันธ์

ครู (คศ. ๑)

     

 


 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพงานไหว้ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง

อ่านเพิ่มเติม: กองการศึกษา