Image not available
Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

986078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
177
934
983861
3815
4605
986078

Your IP: 3.237.71.23
Server Time: 2020-09-24 01:55:37

รายงานสภาพอากาศวันนี้

                                                                 บุคลากรกองวิชาการและแผนงาน
 

   
 

นางรวีวรรณ  อาจอาสา
ผ.อ.กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารทั่วไป ระดับต้น)

 

นางงามพิศ  บุตรสาร

จนท.นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวจิรภิญญา  เทพาลุน
นิติกร ชำนาญการ

นายกันตภณ  รวมวงค์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

 
นายเริงฤทธิ์  มีแย้มภักตร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวภัคชวรัญชน์ ภูตะลา
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
-ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 
   

จ่าสิบเอกพงษ์ศักดิ์  ศรีผดุง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ชำนาญงาน