Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

629921
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
130
225
628276
4466
6360
629921

Your IP: 54.166.150.10
Server Time: 2017-10-23 13:13:43

รายงานสภาพอากาศวันนี้

แสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน

 

   เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  ขอประกาศเจตจำนงว่า  จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลพนมรุ้ง  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างเทศบาล  ในสังกัดเทศบาลตำบลพนมรุ้งทุกคน  ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่  

ประกวดชุมชนสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย ทต.พนมรุ้ง

 ผลการประกวดต้นแบบชุมชนสะอาดการจัดการขยะมูลฝอยตามลำดับมี
ดังนี้ ๑. บ้านตะโกพัฒนา ม ๑๒ ต. อีสานเขต ชนะเลิศ
๒. บ้านห้วย ม ๙ ต.ตาเป๊ก รองชนะเลิศอันดับ๑
๓.บ้านตะโกใหญ๋ ม. ๑๑ ต.อีสานเขต รองชนะเลิศอันดับ ๒
๔.บ้านหว่าน ชุมชน ๑ ม ๔ ต.ตาเป๊ก รางวัลชมเชย
๕.บ้านตาเป๊ก ม ๑ ต.ตาเป็ก รางวัลชมเชย
อีก ๑๓ ชุมชน ได้รับเกณฑ์ผ่านการประเมิน
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>