Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

650526
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
167
193
1550
647191
4407
7522
650526

Your IP: 54.234.45.10
Server Time: 2018-01-21 22:33:54

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก


ทีมงาน กองสาธารณสุขฯ


วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ทต.พนมรุ้ง 
รับมอบหมายจากนายเทพชัย มาพิทักษ์ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการติดตาม
เฝ้าระวังป้
องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทำความสะอาดอาคารสถานที่  บริเวณห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม
และบริเวณสนามเด็กเล่น
เพื่อฆ่าเชื้อโรค ภายในบริเวณศูนย์ฯ โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมักพบในช่วงฤดูฝนต้นฤดูหนาว พบในเด็กทารกและเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่ ผู้ติดเชื้อดังกล่าว
#กิจกรรมกองสาธารณสุข ทต.พนมรุ้ง
#เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
 
 คลิกดูเพิ่มเติม >>>>>

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนฯ ทต.พนมรุ้ง

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง นายพล เสาวพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานในการประชุม มอบนโยบายในการดำเนินงานกองทุนฯ ซักซ้อมการเบิก-จ่าย ตามโครงการ เครือข่ายภาคประชาชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผอ.กองคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ ของชุมชน จำนวน 18 ชุมชน โรงเรียนจิตติมา และโรงเรียนพนมรุ้งเข้าร่วมประชุม
#กิจกรรมงานกองทุนฯ 
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ
 

ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
จากท่านท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

    
นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และคณะผู้บริหารท้องถิ่น
 

   

  

นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะฯ 
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางชวนชม เวียงเงิน 
ท้องถิ่น อ.เฉลิมพระเกียรติพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ทต.พนมรุ้ง ทต.ยายแย้มวัฒนา ทต.ถาวร อบต.เจริญสุข 
และอบต.อีสานเขต ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมฯ 
ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>>


 

 

ภาพกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาโรคต้อกระจก
และโรคทางทางตา
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมคว
ามรู้ห่วงใย ผู้สูงวัยและประชาชน
ใส่ใจดวงตา แก้ปัญหาโรคต้อกระจก
และโรคท
างตาร่วมกับโรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
จังหวัดนครราชสีมา   รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>

 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนม
รุ้ง ชั้น ๓


คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>