Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

820295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
210
1479
817581
3760
6971
820295

Your IP: 3.226.251.81
Server Time: 2019-08-18 10:42:06

รายงานสภาพอากาศวันนี้

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๖ - นายชำนาญ เสาวพันธ์ รองประธานกองทุนฯ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกองทุนนสวัสดิการชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลพนมรุ้งจัดโครงการร่วมใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย

 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - เทศบาลตำบลพนมรุ้งจัดโครงการร่วมใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย

โครงการไหว้ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ทต.พนมรุ้ง จัดกิจกรรมไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อปราสาททอง โดยมีท่านชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี