Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

650525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
193
1549
647191
4406
7522
650525

Your IP: 54.234.45.10
Server Time: 2018-01-21 22:33:44

รายงานสภาพอากาศวันนี้วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙
นายพล เสาวพันธ์ รองนายกฯ
ว่าที่ร้อยเอกมานะ บัตรสูงเนิน รองปลัดเทศบาลฯ
เข้าร่วมประชุมและให้โอวาทมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนฯ
 นายเทพชัย มาพิทักษ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ บรรยาย การบริหารกองทุนฯแบบบูรณาการ
มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขัญหาด้านสาธารณสุข สร้างความสุขแก่ประชาชนอย่างยืน
และแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการกองทุนฯ
ประชาชนทุกภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยงข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวนัมรุง ชั้น ๓ ทต.พนมรุ้ง

คลิกดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>
 


ยกให้หมดเลย ใครอยากได้

จนท พนักงานเทศบาลแต่ละกองเตรียมจัดสถานที่กิจกรรม
การการแสดงและละเล่นต่างๆในวันเด็กประจำปี ๒๕๕๙ 
มีการแสดงและของรางวัลมากมาย ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
ณ สนามเทศบาลตำบลพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
โครงการกิจกรรม กองการศึกษา ทต.พนมรุ้ง
คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>>

นายนพรัตน์ เทียนทอง นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad 
ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ๘๘ พรรษา ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
ในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ณ ศาลากลางบ้านดอนไม้ไฟ หมู่ที่ ๗ 
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>


 


เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ประชุมุการจัดทำแผนโครงการประจำปี ๒๕๕๘ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลพนมรุ้ง 
ระหว่างวันที่ ๔-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวนัมรุง ชั้น ๓
นายเสน่ห์ ศรีผดุง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนไม้ไฟ
และ อสม.ในเขตพื้นที่ เทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม