Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

820319
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
210
1503
817581
3784
6971
820319

Your IP: 3.226.251.81
Server Time: 2019-08-18 11:01:41

รายงานสภาพอากาศวันนี้


เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ประชุมุการจัดทำแผนโครงการประจำปี ๒๕๕๘ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลพนมรุ้ง 
ระหว่างวันที่ ๔-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวนัมรุง ชั้น ๓
นายเสน่ห์ ศรีผดุง ผอ.รพ.สต.บ้านดอนไม้ไฟ
และ อสม.ในเขตพื้นที่ เทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม
 

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๓ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง 
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
คลิกดูภาพ>>>>>


๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่น Bike for Dad 
ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยนายอุทิศ ศิริโภค นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม>>>>>


 ทีมงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง จัดเตรียมสถานที่
ในกิจกรรม Bike for Dad
ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

จะมีการซ้อมปั่นในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ น
คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>

จัดทำประชาคมโครงการจัดทำเตาเผาขยะพร้อมอาคารคัดแยกขยะ

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
นายพล เสาวพันธ์รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลฯกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ร่วมกับชุมชนบ้านหนองแหนหมู่ที่ ๒ บ้านหนองแหนพัฒนาหมู่ที่ ๓ จัดทำประชาคมโครงการจัดทำเตาเผาขยะพร้อมอาคารคัดแยกขยะ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหนองแหน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่รับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง จำนวน ๑๘ ชุมชน
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม >>>