Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

Image not available

นายชาญชัย ชื่นชม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายเด่นชัย วรรณโพธิ์กลาง

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นายพล เสาวพันธ์

รองนายกเทศมนตรีฯ

Image not available

นางบังอร อ้อมวิหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

729746
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
353
611
726254
5739
12444
729746

Your IP: 54.224.89.34
Server Time: 2018-10-15 19:33:06

รายงานสภาพอากาศวันนี้

เจ้าหน้าที่ ทต.พนมรุ้ง ทำความสะอาดถนน ในเขตเทศบาลฯ

ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
กองสาธารณสุขฯ ทต.พนมรุ้งได้จัดเจ้าหน้าที
ทำความสะอาดถนน ตัดหญ้าและกิ่งไม้ ในเขตเทศบาลฯ

ดูภาพเพิ่มเติม>>>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต โพนทอง จ.ชัยภูมิ


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนฯของอบต.โพนทอง
อ.เมืองจ.ชัยภูมิโดยนายพล เสาวพันธ์ รองนายกฯ ร่วมต้อนรับ
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ
ดูภาพเพิ่มเติม>>>

วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยาย ๒๕๕๘
นายพล เสาวพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS )
 


คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>