Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

650521
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
193
1545
647191
4402
7522
650521

Your IP: 54.234.45.10
Server Time: 2018-01-21 22:33:11

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์สรุปกิจกรรมวันลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
๑.รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงศศินันท์ เนชธรณี เบอร์ ๕๗


กระทงประเภทงานประดิษฐ์จากใบตอง
ดอกไม้และวัสดุธรรมชาติประเ
ภททีม
๑.รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม
       ๒.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ บ้านว่าน หมู่ที่ ๔
     ๓.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ บ้านดอนไม้ไฟ
กระทงประเภทงานประดิษฐ์จากใบตอง
ดอกไม้และวัสดุธรรมชาติ

๑.รางวัลชนะเลิศ บ้านห้วย หมู่ที่ ๙
              ๒.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ บ้านว่าน ๑ หมู่ที่ ๔
                             ๓.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ บ้านดอนงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๑

คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>
 

บันทึกเทปสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT
ในเรื่องรัฐธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี

(วันและเวลาออกอากาศ tv ช่อง NBT
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 13.50น.

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
นายเสรี ศรีหะไตรเป็นประธาน
นายอำเภอนางรอง นายชนาส ชัชวาลวงศ์
นายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายก อบต.หนองโสน นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง
และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
สถานที่ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ (รัชกาลที่ ๑) 
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>

 

กฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดป่าเขาโต๊ะวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
นายนพรัตน์ เทียนทอง
นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง 

พร้อมคณะผู้บริหาร
จนท พนักงานเทศบาลเทศบาลฯ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย
ณ วัดป่าเขาโต๊ะ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>>

              กิจกรรมวันปิยมหาราช 
 
                นายนพรัตน์  เทียนทอง
            นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง  


 
 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง พร้อมข้าราชการ 
ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการต่างๆในเขต
อำเ
ภอเฉลิมพระเกียรติ  ทำพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวั
นปิยมหาราช ณ ลานนุเสาวรีย์รัชกาลที่ ๕  
หน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>