Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

967424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
127
154
891
964652
702
8501
967424

Your IP: 34.238.190.122
Server Time: 2020-06-05 19:18:43

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์สรุปกิจกรรมวันลอยกระทงเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ
๑.รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงศศินันท์ เนชธรณี เบอร์ ๕๗


กระทงประเภทงานประดิษฐ์จากใบตอง
ดอกไม้และวัสดุธรรมชาติประเ
ภททีม
๑.รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม
       ๒.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ บ้านว่าน หมู่ที่ ๔
     ๓.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ บ้านดอนไม้ไฟ
กระทงประเภทงานประดิษฐ์จากใบตอง
ดอกไม้และวัสดุธรรมชาติ

๑.รางวัลชนะเลิศ บ้านห้วย หมู่ที่ ๙
              ๒.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ บ้านว่าน ๑ หมู่ที่ ๔
                             ๓.รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ บ้านดอนงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๑

คลิกดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>
 

บันทึกเทปสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT
ในเรื่องรัฐธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี

(วันและเวลาออกอากาศ tv ช่อง NBT
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา 13.50น.

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
นายเสรี ศรีหะไตรเป็นประธาน
นายอำเภอนางรอง นายชนาส ชัชวาลวงศ์
นายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นายก อบต.หนองโสน นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง
และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
สถานที่ ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ (รัชกาลที่ ๑) 
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>

 

กฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดป่าเขาโต๊ะวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
นายนพรัตน์ เทียนทอง
นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้ง 

พร้อมคณะผู้บริหาร
จนท พนักงานเทศบาลเทศบาลฯ

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย
ณ วัดป่าเขาโต๊ะ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
คลิกดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>>