Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

897045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
745
806
3227
887823
19665
13062
897045

Your IP: 35.173.57.84
Server Time: 2020-02-26 19:40:33

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายนพรัตน์  เทียนทอง  นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้งพร้อมคณะ ได้ร่วมให้การต้อนรับ..ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเสรี  ศรีหะไตร ในโอกาสเดินที่มารับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ... โดยได้ประกอบพิธีบวงสรวงและคารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรเวณหน้าปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา นายนพรัตน์  เทียนทอง นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้งพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานบุญต่าง ๆ ในเทศบาลในชุมชน และในหน่วยราชการ เพื่อความเป็นศิริมงคลขององค์กร

กิจกรรมสงกรานต์

วันที่ ๑๓ เมษายน ๑๕๕๗  ที่ ตลาดสดเทศบาลตำบลพนมรุ้ง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์


นายนพรัตน์  เทียนทอง  นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกเทศบาลฯ.


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม.......