Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

835677
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
250
243
702
833532
4507
6999
835677

Your IP: 34.204.189.171
Server Time: 2019-10-22 18:32:27

รายงานสภาพอากาศวันนี้

แถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2557


พบความอัศจรรย์ของปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณผ่านการเวลามาร่วมพันปี จากการรังสรรค์ด้วยภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ถ่ายทอดความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาฮินดูไศวะนิกาย ที่วิจิตรงดงามผ่านลายสลักบนหินนับร้อยนับพันก้อน ก่อร่างสร้างจนเกิดเป็นความยิ่งใหญ่แห่งเทวสถาน บนยอดภูเขาไฟสูงที่ดับสนิทแล้ว หนึ่งในหกลูกสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ชมและสัมผัสปรากฏการณ์แสงแรกแห่งอรุณรุ่งพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านศิวลึงค์ตัวแทนแห่งพระศิวะ ตรง 15 ช่องบานประตูของปราสาทพนมรุ้ง ถือเป็นความเชื่อและความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นดำเนินชีวิตในวันใหม่ (วันที่ 4 - 6 เมษายน 2557 เวลา 06.00 น. ทั้งนี้ยังร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง (วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 06.30 น.) ชมขบวนแห่พระนาง ภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ (วันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. และวันที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 15.30 น.)

ชมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม (วันที่ 5 - 6 เมษายน 2557 เวลา 20.00 น.) รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นบ้านในบริเวณ "ตลาดย้อนยุคเมืองแป๊ะ" ชมและเลือกซื้อสินที่ระลึก ณ บริเวณหมู่บ้าน OTOP นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่น ๆ ได้ อาทิเช่น ปราสาท เมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย ชมนาคห้าเศียรศีรษะเกลี้ยงล้อมรอบ บารายทั้งสี่ทิศไม่เหมือนที่ปราสาทหินแห่งใด วัดเขาอังคาร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พุทธสถานบนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ชมโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาหินสมัยทวารวดี กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายตำบลเจริญสุข (ผ้าภูอัคนี) ชมการย้อมผ้าจากดินภูเขาไฟอังคารอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่ เขื่อนลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและรับประทานอาหาร ชื่อดังของเมืองโนนดินแดง

(ที่มาภาพ จาก สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์)