Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

820345
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
110
210
1529
817581
3810
6971
820345

Your IP: 3.226.251.81
Server Time: 2019-08-18 11:40:39

รายงานสภาพอากาศวันนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาองค์กรของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
และประชาชนที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ เขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมาคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลพนมรุ้งและข้าราชการ พนักงาน เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน 90 คน

กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเราและเทศเทศบาลตำบลพนมรุ้งของเรา
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม....