Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายเทพชัย มาพิทักษ์

ผอ.กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นางศุภวรรณ ประสงค์ทรัพย์

ผอ.กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

Image not available

นายทิวา เมี้ยนมิตร

รก.ผอ.กองการประปา
(วิศวกรโยธา ชำนาญการ)

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

820298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
63
210
1482
817581
3763
6971
820298

Your IP: 3.226.251.81
Server Time: 2019-08-18 10:42:20

รายงานสภาพอากาศวันนี้

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
ประชุมคณะผู้บริหารสมาชิก พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำเดือน 
ในวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวนัมรุง 
ชั้น ๓ เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

นายนพรัตน์  เทียนทอง
นายกเทศมนตรีตำบลพนมรุ้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ


นายสุริยน  จำปาพันธู์
และหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง


เจ้าหน้าที่ข้าราชการ
และพนักงานเทศบาลทุกคน
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
คลิกเพื่อภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..>>>>>>