Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

971264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
163
1059
969113
634
3908
971264

Your IP: 34.204.198.244
Server Time: 2020-07-04 14:10:16

รายงานสภาพอากาศวันนี้

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม๒๕๖๓(แบบสขร.๑)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (แบบสขร.๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธฺ ๒๕๖๓(แบบสขร.๑)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๓(แบบสขร.๑)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๒
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ๒๕๖๒
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
สรุปผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รอบ ๖ เดือน
รุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรอบ ๖ เดือนหลัง
สรุปการจัดซื้อซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑