Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

656618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
335
253
588
654489
4217
6282
656618

Your IP: 54.159.30.26
Server Time: 2018-02-19 21:36:36

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

 

รอปรับปรุง

 

 
 

 นางทัศมาลี กิ่มผกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

 
 

นางรุ่งสุดา  โนนสันเทียะ
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พันจ่าเอกศักดิ์ดา   พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายสิริพงศ์  ศรีอนุสรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


 

นางวารี  เทียนทอง
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอำนวย  สุขกูล
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นางสาวธันญภัทร  มีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวนงนุช  ลอแท
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายมานะ  เทียนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน