Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

629939
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
130
243
628276
4484
6360
629939

Your IP: 54.166.150.10
Server Time: 2017-10-23 13:21:06

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

 

รอปรับปรุง

 

 
 

 นางทัศมาลี กิ่มผกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

 
 

นางรุ่งสุดา  โนนสันเทียะ
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พันจ่าเอกศักดิ์ดา   พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายสิริพงศ์  ศรีอนุสรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


 

นางวารี  เทียนทอง
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอำนวย  สุขกูล
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นางสาวธันญภัทร  มีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวนงนุช  ลอแท
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

นายมานะ  เทียนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน