Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

657906
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
237
1876
654489
5505
6282
657906

Your IP: 54.144.73.205
Server Time: 2018-02-23 00:56:32

รายงานสภาพอากาศวันนี้

 

 

รอปรับปรุง

 

 
 

 นางทัศมาลี กิ่มผกา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)

 
 

นางรุ่งสุดา  โนนสันเทียะ
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

พันจ่าเอกศักดิ์ดา   พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

นายสิริพงศ์  ศรีอนุสรณ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ


 

นางวารี  เทียนทอง
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอำนวย  สุขกูล
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นางสาวธันญภัทร  มีสัตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางสาวนงนุช  ลอแท
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

นายมานะ  เทียนทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน