Image not available
Image not available

แนะนำคณะผู้บริหาร

0 slides available for this slider.

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศเทศบาล
รก.ผอ.สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

ว่าที่ ร.อ.มานะ บัตรสูงเนิน

รองปลัดเทศเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

Image not available

นายอนันต์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

รักษาการ.ผอ.กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน
ผอ.กองคลัง

Image not available

นายธีรพล กัลยานุกิจ นายช่างไฟฟ้า

รักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

971301
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
163
1096
969113
671
3908
971301

Your IP: 34.204.198.244
Server Time: 2020-07-04 16:00:35

รายงานสภาพอากาศวันนี้

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง ขั้นตอนและช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และสมรรถนะประจำสายผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลพนมรุ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลตำบลพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

คำสั่งมอบหมายงานเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ปี ๒๕๖๑
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลพนมรุ้ง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

โครงการเพาะเห็ด

โครงการเลี้ยงหมู  ไก่